Ilustrační foto08.04.2021  -  Menší a střední zemědělci mohou žádat o podporu zejména z Programu rozvoje venkova. Lze ji navíc získat i na jiné druhy podnikání spojené s životem na venkově. Hlavní kontakt je Státní zemědělský intervenční fond.
Na jeho webu www.szif.cz můžete pod záložkou „Program rozvoje venkova“ sledovat tzv. „pobídky“ tedy vypsané nabídky dotací. Letos jsou plánována dvě kola příjmu žádostí: v červnu a v říjnu.
Jste-li mladí začínající zemědělci a splníte základní podmínky (např. věk do 40 let, velikost mikro nebo malého podniku), můžete získat na rozjezd a realizaci svých záměrů 45 000 eur.
Pro už zaběhnuté menší a střední zemědělské firmy jsou zase určené pobídky na investice do vlastní zemědělské produkce a zpracování. Může jít např. o farmářské prodejny, sklady či e-shopy.
Kromě toho jdou peníze z EU i na podporu nezemědělské činnosti, která je spjata s rozvojem venkova a životní úrovní tam. Jde např. o řemeslníky, dílny, opravny, agroturistiku apod. Dotační výzvy se vypisují zpravidla dvakrát ročně. Harmonogram pro letošní rok najdete ZDE. 
Důležité je najít si na webu www.szif.cz své „regionální pracoviště“, pod které spadáte a kde můžete konzultovat své záměry. Nevíte-li si rady, poradí vám na infolince uvedené na webu.