Vídeňskou katedrálu sv. Štěpána rozzářila nová světelná instalace ve tvaru nebeského žebříku. Dílo tamní současné umělkyně Billi Thannerové odkazuje na biblický příběh Jákoba symbolizující naději a cestu z hlubin současné pandemie.07.04.2021  -  Světelná instalace ve tvaru nebeského žebříku rozzářila o Velikonocích jižní věž vídeňské katedrály sv. Štěpána. Nejnovější dílo současné tamní umělkyně Billi Thannerové odkazuje na biblický příběh Jákoba. „Má symbolizovat naději a katedrálu bude zdobit až do konce května,“ sdělila Zahraniční kancelář města Vídně.
Nebeský žebřík podle tvůrkyně odkazuje na biblický příběh popsaný ve Starém zákoně, kdy se Jákobovi ve snu zjevil žebřík, po kterém vystupovali a sestupovali andělé. „Jednotlivé příčky žebříku symbolizují ctnosti. V křesťanské víře bývá cesta člověka k Bohu často zobrazována jako žebřík či schody vedoucí do ráje,“ doplnil farář Toni Faber.
Podle autorky instalace má nebeský žebřík symbolizovat především naději. Žebřík a jeho jednotlivé příčky tak připodobňuje k životním etapám, které nás učí, že není důležitý způsob života, ale jeho úroveň. Celkem třiatřicet příček tak odkazuje na třiatřicet ctností, které Thannerová vybrala i pro představení, které bylo součástí slavnostní iluminace.

Povinná karenténa 
Nebeský žebřík bude ve Vídni k vidění až do 31. května. Otázkou je, kdy se českým turistům znovu otevřou hranice se sousední zemí. Opatření proti covid-19 jim výlet prakticky neumožňují. Po vstupu do Rakouska je nutné nastoupit do karantény, předtím mají lidé povinnost se registrovat. Testování a karanténa je nezbytná i po zpáteční cestě do České republiky.
Vzhledem k nepříznivému vývoji epidemiologické situace stále platí doporučení Ministerstva zahraničních věcí ČR cestovat do zahraničí pouze v nezbytných případech, mezi něž nepatří cestování za účelem turistiky.