Březovský hřbitov je unikát. Jeho kaple také.20.02.2021  -  Vznikl teprve před pár lety jako zcela nový, což je v našem regionu naprosto ojedinělé. Modlitbu pro vysvěcení nového hřbitova si musel oprášit i farář, protože se nedělá každý den.
Do té doby byli nuceni pozůstalí z Březové umisťovat ostatky svých příbuzných v okolních městech a obcích. Drtivá většina z nich je poté nechala přemístit na nový hřbitov, který má navíc nádhernou dominantu. Tou je kaple v irském stylu.
Výstavba areálu trvala několik let. Došlo zde k vybudování komunikací, odvodnění ploch, vyrovnání terénními schodišti ze žulových stupňů, osvětlení areálu, členění vlastní plochy hřbitova do sektorů a dalšímu. A dominantou je hřbitovní kaple v irském stylu. Březová ji nechce mít jen jako smuteční prostor.
„Umím si představit, že nová kaple nebude sloužit pouze ke smutečním  obřadům, ale také k různým společenským akcím. Napadají mě například výstavy či připomínka historie Březové, která je poměrně mladá, dále komorní koncerty nebo setkání při Dušičkách,“ říká starosta Březové Miroslav Bouda.
Město podle něj nadále celý hřbitov zvelebuje. Řadu úprav dělá z vlastního podnětu, další zase po připomínkách občanů.
A zatímco kaple v kamenném irském stylu byla zhruba před pěti lety takovým malým velkým snem, dnes stojí a dokončují se finální práce. Také se vybavuje mobiliářem, jako jsou židle, multifunkční lavice, katafalk, pult, a důležitá je i audio a video technika. V současnosti také probíhají jednání s pohřebními službami ohledně brzkého zprovoznění kaple pro pohřby. Pracuje se také na srdci kaple, jímž bude zvon. Ten by měl dorazit do několika měsíců. Vedení města odhaduje dokončení kaple a její zpřístupnění pro pohřby na měsíc duben.